Ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο του τόπου μας,
έχει όνομα και αξία!

Το ελαιόλαδο του τόπου μας,
έχει όνομα και αξία!

Το ελαιόλαδο του τόπου μας,
έχει όνομα και αξία!

Το ελαιόλαδο του τόπου μας,
έχει όνομα και αξία!